TTE Direct Groen

TTE Direct Groen

In de TTE Direct Groen roosters wordt voor plaatsing op een professionele wijze gras gekweekt met als doel een uitstekende graszode te kweken in de roosters voordat deze worden gelegd. Hiermee wordt voorkomen dat de kieming en groei van het gras onder vaak slechte omstandigheden moet plaats vinden. De TTE Direct Groen roosters worden ingezaaid van maart tot november. Gedurende het hele jaar kan met TTE Direct Groen roosters een 'kant-en-klare' groene parkeerplaats worden gelegd, die bovendien direct kan worden gebruikt!


Eigenschappen

 • perfecte graszode
 • geen spoorvorming
 • grote infiltratiecapaciteit
 • meer groen
 • minder grondwerk
 • lange levensduur
 • combinatie met TTE betonklinkers
 • geen rioolsysteem

Toepassingen

 • parkeerplaatsen
 • erosievrije taluds
 • wandelpaden
 • evenemententerreinen
 • opritten
 • camperstandplaatsen
 • rijbanen voor servicediensten

Specificaties TTE Direct Groen infiltratieroosters

Oogsten van TTE Direct Groen
Product: TTE Direct Groen met vierzijdige vertanding
Rooster: TTE infiltratierooster
Substraat: mengsel van lava, zwavel, tuin turf en houtcompost
Graszaad mengsel met kenmerken als droogtetolerantie, bewortelingsdiepte (tot 50 cm), ziekteresistentie en trage groei
Afmetingen: 800 x 400 x 60 mm met 32 kamers
Gewicht: ca. 22 kg per rooster

Telen van gras in TTE Direct Groen roosters

TTE MultiDrain roosters worden gevuld met een uitgebalanceerd substraat. Het TTE substraat bestaat uit een mengsel van lava, zavel, tuinturf en houtcompost. Een optimale mix om graszaad te laten ontkiemen en te laten groeien. De gekozen grassen worden geselecteerd op specifieke kenmerken, zoals droogtetolerantie, bewortelingsdiepte (tot 50 cm), ziekteresistentie en trage groei. Het zaad kiemt en groeit onder gecontroleerde omstandigheden. Na de opkomst van het gras bestaat de verzorging uit enkele keren maaien, een gewasbehandeling tegen schimmelziekten, bemesten en eventueel beregenen. Na ca.12 weken kunnen de roosters met gras machinaal worden geoogst en vervoerd naar hun eindbestemming.

Eindresultaat

Na plaatsing van de TTE Direct Groen roosters op een egalisatielaag van b.v. bomenzand, zal het vitale gras snel en ongestoord doorgroeien. De graswortels zullen binnen korte tijd zich sterk hechten in de ondergrond. Spoedig na het aanbrengen van de TTE Direct Groen roosters kunnen deze worden gebruikt. Bij oplevering van een project is het eindresultaat direct zichtbaar: een uitstekende kwaliteit graszode zonder onkruiden. Dagelijks te gebruiken in alle jaargetijden. Ook bij intensief parkeren met veel voertuigwisselingen vertonen TTE MultiDrain roosters geen spoorvorming. De roosters zijn onderling gekoppeld en beschermen het gras dat in de kamers groeit.


Projectfoto's

TTE Direct Groen: Herentals TTE Direct Groen: Frankrijk TTE Direct Groen: Roermond