Veelzijdige kenmerken

Geen ander systeem biedt zoveel mogelijkheden!


TTE betonklinkers

TTE Betonklinkers

Door TTE betonklinkers te plaatsen in TTE roosters worden vele nieuwe combinaties van mogelijkheden gecreŽerd. Het hemelwater wordt hierbij ook bij dezelfde wijze ter plaatse in de ondergrond geÔnfiltreerd. De betonklinkers zijn in 2 kleuren leverbaar: grijs en rood. TTE betonklinkers worden gebruikt om parkeervakafscheidingen te maken, toevoerwegen naar de parkeervakken, voetpaden en trottoirs, inritten voor brandweervoertuigen


Combinaties van TTE producten

Combinaties van TTE producten

TTE beklinkerde voet- of rijpaden in combinatie met gras begroeide TTE MultiDrain roosters zorgen jarenlang voor een esthetisch verantwoorde ruimtelijke inrichting. De TTE MultiDrain roosters bieden bescherming aan de graszode en voorkomen inklinking van de ondergrond. Infiltratie van water blijft hierdoor gewaarborgd.


Vergroten draagvermogen

Vergroten draagvermogen

Door TTE MultiDrain roosters af te vullen met een vloeibare betonmix wordt het draagvermogen aanzienlijk vergroot. Bijvoorbeeld bij opslagplaatsen waar zware as-lasten vaak voor komen. Door de flexibele koppeling tussen de roosters onderling blijft infiltratie van water in de ondergrond mogelijk.


Diverse toepassingen

Diverse toepassingen

TTE MultiDrain roosters gevuld met grind kunnen uitstekend worden toegepast in opritten voor garages en toegangswegen naar bedrijfsgebouwen, woningen e.d. Plas- en poelvorming is niet aan de orde. De bereikbaarheid is met dit systeem verzekerd.

Bij buitensporten zoals beachvolleybal en spring- en dressuurwedstrijden worden de TTE MultiDrain roosters gevuld met zand of andere materialen en vormen een stabiele basis.