Economische kenmerken

Minder grondwerk en funderingsmateriaal

Minimaal grondwerk

Minder grondwerk bij afvoer van grond. Op goed waterdoorlatende ondergronden is geen of een zeer lichte fundering noodzakelijk. Op instabiele percelen kan met veel minder funderingsmateriaal worden volstaan om toch een stabiele verharding te realiseren.


Geen rioolsysteem

Infiltratie te plaatse

Bij toepassing van het TTE Systeem kan de aanleg van (infiltratie)rioolsystemen en vijvers achterwege blijven, omdat al het hemelwater ter plaatse infiltreert in de ondergrond. Hierdoor worden waterzuiveringsinstallaties minder belast en kan met een geringere capaciteit worden volstaan. Deze aspecten samen leveren een aanzienlijke kostenbesparing op.


Snel aanbrengen TTE infiltratieroosters

Snel aanbrengen TTE infiltratieroosters

Het leggen van de roosters kan zowel handmatig als machinaal. Op een vlakke egalisatielaag met daarop een vlies kunnen de roosters snel worden aangebracht. Het pas zagen van de roosters kan met behulp van een tafelzaagmachine of handcirkelzaag (wydiazaagblad).


Tijdelijke toe te passen

Tijdelijk toe te passen

TTE MultiDrain roosters kunnen ook voor tijdelijke doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als parkeerplaats of wandelpaden. Bij een wijziging van bestemming kunnen de roosters worden opgenomen en op een andere locatie opnieuw worden ingezet.


Lange levensduur

Lange levensduur

De stijve, zware roosters met een gewicht van ca. 25 kg per m2 zijn robuust in vergelijking met andere roosters. De vele goede ervaringen in tal van Europese landen zijn hieraan toe te schrijven.